Cung cấp: Thang máy gia đình, thang máy Mitsubishi

Hotline: 09.78910.666

Bạn đang ở trang: Home

Tin tức thang máy

Các bước khi kiểm định thang máy Các bước khi kiểm định thang máy - Về an toàn: cần có biện pháp an toàn để đảm bảo an toàn cho quá trình kiểm định cũng như người sử dụng. Vậy trước khi kiểm định thang máy cần đặt thông báo ngưng hoạt động thang máy cho mọi người được biết.

Xem tiếp