Liên hệ: 09.78910.666

 

 Liên hệ: 09.78910.666

Những quy định mới về sử dụng nhà chung cư

Chung cư là loại hình nhà ở tập thể, trong đó có khá nhiều các vấn đề liên quan đến giữa chủ đầu tư, ban quản lý, cư dân. Trong khi đó các nghị định, nghị quyết về nhà ở chung cư không thể áp dụng cho các trường hợp cụ thể, chính vì vậy những tranh chấp vẫn xảy ra. Để giảm bớt những bất đồng giữa cư dân thì mới đây một số những quy định mới về sử dụng nhà chung cư được đưa ra.

 * Quyền biểu quyết tại hội nghị nhà chung cư tính theo m2.

Theo như thông tư 06 của nhà nước thì hội nghị nhà chung cư lần đầu tiên phải được tổ chức trong thời hạn 12 tháng tính từ thời điểm chung cư được bàn giao và sử dụng. Số người dân sống tại chung cư thời điểm đó phải đạt tối thiểu 50% tổng số cư dân thì mới tiến hành được.
Quyền biểu quyết tại hội nghị chung cư được tính theo diện tích sở hữu riêng của chủ sở hữu căn hộ, chủ sở hữu phần diện tích riêng khác trong nhà chung cư theo nguyên tắc 1m2 diện tích sở hữu riêng tương đương với 1 phiếu biểu quyết.
Công khai mọi vấn đề của kinh phí bảo trì.
Kinh phí bảo trì sau khi được bàn giao cho ban quản trị thì phải được quản lý theo quy định của pháp luật, lập tài khoản ngân hàng để gửi và quản lý kinh phí. Phải có ít nhất 3 thành viên của ban quản trị đứng tên với món tiền này khi gửi ngân hàng, bao gồm chủ sở hữu căn hộ, đại diện chủ sở hữu diện tích khác nếu có, đại diện chủ đầu tư nếu có.
Món kinh phí bảo trì cần được công khai minh bạch cả tiền lãi gửi, chi phí chi tiêu vào mục đích gì, cần ghi rõ ràng, chi tiết và công khai minh bạch với cư dân, việc công khai kinh phí được thực hiện 6 tháng 1 lần.
Đối với việc chi tiêu thì nếu chi tiêu kinh phí vào mục đích bảo trì phần sở hữu chung của tòa nhà thì phải được sự đồng ý tối thiểu của 75% tổng số thành viên ban quản trị.
Việc sử dụng kinh phí phải đúng theo quy định của luật nhà ở, quy chế này phải có sổ sách, hóa đơn, chứng từ theo quy định để theo dõi, quản lý, giám sát.

Những quy định mới về sử dụng nhà chung cư

* Về vấn đề lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư.

Theo như thông tư 06 thì khi tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu, việc lựa chọn đơn vị quản lý vận hành nhà chung cư theo quy định: đối với nhà chung cư không có thang máy thì hội nghị nhà chung cư tự quyết định việc quản lý vận hành theo hình thức tự quản hoặc thuê đơn vị có đủ điều kiện chức năng, năng lực thực hiện quản lý vận hành.
Đối với loại nhà chung cư có thang máy mà chủ đầu tư có đủ điều kiện về chức năng, năng lực theo quy định tại khoản 2 điều 105 của luật nhà ở và có nhu cầu tham gia quản lý vận hành thì ban quản trị nhà chung cư và chủ đầu tư thương thảo để chủ đầu tư tiếp tục kí hợp đồng dịch vụ quản lý, vận hành nhà chung cư.
Trường hợp nhà chung cư nếu có thang máy, trường hợp chủ đầu tư không có đủ chức năng, năng lực để tham gia quản lý vận hành, hoặc chủ đầu tư quản lý vận hành nhưng không đáp ứng được các yêu cầu theo thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ thì hội nghị nhà chung cư quyết định lựa chọn đơn vị khác đủ điều kiện, chức năng để quản lý vận hành.
Mỗi chung cư chỉ có 1 đơn vị quản lý vận hành để quản lý vận hành phần sở hữu chung của tòa nhà.

Bạn đang ở trang: Home Có thể bạn chưa biết Những quy định mới về sử dụng nhà chung cư

Tin tức thang máy

3 điểm khác biệt của thang máy tải khách với tải hàng 3 điểm khác biệt của thang máy tải khách với tải hàng Thang máy tải hàng là loại thang máy chuyên sử dụng cho vận chuyển hàng hóa ở nhà tầng, loại thang máy tải hàng cũng được chia làm nhiều loại khác nhau, thang máy chuyên sử dụng cho tải hàng và thang máy dùng cho vừa tải hàng vừa tải khách.

Xem tiếp