Cung cấp: Thang máy gia đình, thang máy Mitsubishi

 

 Liên hệ: 09.78910.666

Khi nào cần phải kiểm định thang máy

Kiểm định thang máy là khâu quan trọng cuối cùng để cấp phép cho thang máy đi vào hoạt động. việc kiểm định thang máy cần được thực hiện bởi 1 đơn vị, cơ quan có thẩm quyền, có chuyên môn và nếu đạt chất lượng mới được cấp phép hoạt động.

Mới đây bộ lao động thương binh và xã hội đã ban hành 1 thông tư mới, thông tư 15/2018/TT-BLĐTBXH ngày 12/10/2018 về quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao động đối với thang máy gia đình.
Theo như thông tư mới thì việc kiểm định thang máy gia đình cần được tiến hành theo từng chu kỳ, cụ thể như sau:
1. Chu kỳ kiểm định thang máy không quá 3 năm một lần đối với các thang máy làm việc trong điều kiện bình thường.Nghĩa là các thang máy này hoạt động hoàn toàn ổn định, không xảy ra hư hỏng nặng, không xảy ra tai nạn…

Khi nào cần phải kiểm định thang máy

2. Đối với loại thang máy đã sử dụng trên 10 năm thì chi kỳ kiểm định không được quá 2 năm 1 lần. nghĩa là đối với những thang máy mặc dù hoạt động rất tốt, ổn định, nhưng nếu định kỳ thang đã hoạt động được trên 10 năm thì phải tiến hành kiểm định ít nhất 2 năm 1 lần.
3. Thời hạn kiểm định do chủ sở hữu yêu cầu. quy định là vậy, nhưng với những thang máy đã cũ, hoặc thang máy sử dụng liên tục thì chủ sở hữu có thể yêu cầu kiểm định bất cứ lúc nào, có thể 1 năm 1 lần hoặc tùy theo yêu cầu của chủ sở hữu.
4. thời hạn kiểm định do nhân viên kỹ thuật chỉ định. Thời hạn quy định như vậy, nhưng nếu nhân viên kỹ thuật phát hiện những lỗi bất thường thì có thể đề nghị kiểm định, tuy nhiên phải chỉ ra được lý do rõ ràng trong biên bản kiểm định.
5. kiểm định nếu có sửa chữa bất thường. đối với những thang máy mặc dù mới đưa vào sử dụng, mới kiểm định nhưng nếu xảy ra hư hỏng nặng, bất thường phải thay thế các thiết bị lớn, tu sửa nhiều thì yêu cầu phải tiến hành kiểm định lại thang trước khi đưa vào sử dụng tiếp.

Bạn đang ở trang: Home Tin tức thang máy Khi nào cần phải kiểm định thang máy