Cung cấp: Thang máy gia đình, thang máy Mitsubishi

 

 Liên hệ: 09.78910.666

Các bước khi kiểm định thang máy

- Về an toàn: cần có biện pháp an toàn để đảm bảo an toàn cho quá trình kiểm định cũng như người sử dụng. Vậy trước khi kiểm định thang máy cần đặt thông báo ngưng hoạt động thang máy cho mọi người được biết.

- Kiểm tra hồ sơ thang máy: đây là bản lý lịch về các đặc tính của thang máy, hồ sơ này do bên cung cấp thang máy cung cấp, nó sẽ thể hiện đầy đủ các đặc tính của thang cho kiểm định nắm được để tiến hành kiểm định thang máy.
- Kiểm tra qua về thang máy: trước khi kiểm định cần kiểm tra đầy đủ về thang máy, về kết cấu, thiết kế, tiêu chuẩn, đặc tính và hướng dẫn sử dụng thang máy của nhà sản xuất.
- Thử không tải: kiểm tra các hoạt động của các bộ phận trong thang máy, cơ cấu của thang máy khi chưa được chất tải.
- Thử tải: thử tải là bước không thể thiếu trong quá trình kiểm định thang máy. Tải được thử là các cục tải chuẩn do bên kiểm định thang máy cung cấp.

Các bước kiểm định thang máy

Thử tải có 2 hình thức: thứ nhất là thử tải ở định mức 100% tải, nghĩa là mức tải trọng 350 thì sẽ được thử đủ. Thứ hai là thử với mức 125% tải, nghĩa là vượt quá mức tải trọng quy định của thang. Mục đích của việc thử tải là kiểm tra mức độ an toàn của thang máy khi bị sử dụng quá tải.
- Kiểm định đạt: nếu kiểm định thang máy đạt tiêu chuẩn an toàn thì nhân viên kiểm định sẽ tiếp tục xử lý kết quả kiểm định, dựa trên kết quả kiểm định để cấp phép hoạt động cho thang máy. Trong trường hợp kiểm định không đạt thì sẽ chỉnh sửa lại thang, tiến hành kiểm định lại.
- Về mức giá kiểm định: thông thường mức giá kiểm định được quy định dựa trên thực tế của thang. Với thang máy tải khách mức giá khác, thang tải hàng mức giá khác, thang tải ô tô mức giá khác. Ngoài ra mức giá còn phụ thuộc vào tải trọng và chiều cao của thang, tải trọng càng lớn, tầng càng cao thì giá càng tăng.
- Đơn vị kiểm định: hiện nay có khá nhiều các đơn vị kiểm định, bao gồm cả kiểm định nhà nước, kiểm định tư nhân. Một trong những đơn vị kiểm định uy tín và tin tưởng nhất hiện nay là đơn vị kiểm định của bộ lao động, thương binh và xã hội.

Bạn đang ở trang: Home Tin tức thang máy Các bước khi kiểm định thang máy