Liên hệ: 09.78910.666

  Liên hệ: 09.78910.666

Kiểm định thang máy được xử lý như thế nào

1. Để kiểm định thang máy, trước hết cần lập biên bản kiểm định thang với đầy đủ nội dung theo mẫu quy định của nhà nước.
2. Các thành phần bắt buộc phải có mặt trong buổi kiểm định như: Người đại diện hoặc người được ủy quyền đại diện cho chủ đầu tư. Người tham gia và chứng kiến kiểm định thang máy thường là nhân viên thang máy. Kiểm định viên thực hiện kiểm định thang máy. Kỹ thuật thang máy vận hành thang máy trong quá trình kiểm định.
Quá trình kiểm định được thông qua, cả kiểm định viên, người đại diện chủ đầu tư, đơn vị cung cấp thang máy đều kí và đóng dấu vào biên bản.

3. Sau khi kiểm định sẽ ghi tóm tắt kết quả kiểm định vào lý lịch của thang máy, kiểm định viên kiểm định thang máy cần kí, ghi rõ họ tên, ngày tháng và đóng dấu vào biên bản kiểm định.
4. Việc kiểm định thang máy đạt yêu cầu, bên kiểm định thang máy cần ghi rõ kết quả kểm định thang máy đã đạt yêu cầu kỹ thuật an toàn, nhân viên kiểm định sẽ cấp tem kiểm định và dán tem kiểm định lên thiết bị thang máy. Điều đó đồng nghĩa với việc thang máy được phép lưu hành và sử dụng.
5. Cấp giấy chứng nhận kết quả kiểm định cho chủ đầu tư.
Giấy chứng nhận kết quả kiểm định là do cơ sở kiểm định cấp, việc cấp giấy chứng nhận sẽ được thực hiện sau 5 ngày làm việc từ ngày kiểm định đạt.

Kiểm định thang máy được xử lý như thế nào

Đối với những thang máy có kết quả kiểm định chưa đạt yêu cầu, lúc này cơ sở cung cấp thang máy và chủ đầu tư có trách nhiệm sửa chữa lại theo đúng quy định. Việc này đồng nghĩa với việc thang máy chưa được cấp phép, phải sửa chữa, khắc phục lại, đến khi xong sẽ kiểm định lại. và nó chỉ được cấp phép khi kiểm định đã đạt.
6. Thời hạn kiểm định của thang máy.
Thời hạn kiểm định theo định kỳ của thang máy là 4 năm 1 lần với thang máy mới lắp đặt. Còn với thang máy đã sử dụng trên 20 năm thì thời hạn kiểm định thang sẽ là 1 năm 1 lần.
Trong trường hợp nhà cung cấp, cơ sở sử dụng có yêu cầu về thời hạn kiểm định ngắn hơn thì người sử dụng cần thực hiện theo đúng quy định.
Với những thang máy xảy ra hư hỏng nặng, cần sửa chữa lại hoặc những thang máy cải tạo, thay thế thiết bị nhiều cũng cần phải kiểm định lại trước khi đưa vào sử dụng.
Thang máy là thiết bị máy móc điện, điện tử chở người theo chiều thẳng đứng, vì vậy trước khi đưa vào sử dụng thì bắt buộc phải kiểm định chất lượng, và kết quả kiểm định phải đạt đúng theo tiêu chuẩn của nhà nước đưa ra thì thang máy mới được cấp phép hoạt động.

Bạn đang ở trang: Home Có thể bạn chưa biết Kiểm định thang máy được xử lý như thế nào

Tin tức thang máy

Nội quy khi sử dụng thang máy chung cư Nội quy khi sử dụng thang máy chung cư Nội quy sử dụng thang máy là tập hợp các quy định, hướng dẫn và biện pháp an toàn được thiết lập để đảm bảo việc sử dụng thang máy một cách an toàn, hiệu quả và tiện lợi cho mọi người. Các nội quy này thường được thiết lập và quản lý ...

Xem tiếp