Liên hệ: 09.78910.666

 

 Liên hệ: 09.78910.666

Tin tức thang máy

Những quy tắc an toàn trong quá trình lắp đặt thang máy gia đình

Lắp đặt thang máy là công việc thuộc chuyên môn của thợ kỹ thuật thang máy, việc lắp đặt thang máy gia đình phải được thực hiện theo các quy tắc nhằm đảm bảo an toàn cho thợ lắp đặt.

Việc lắp đặt thang máy sẽ tuân thủ theo những quy tắc an toàn cơ bản như sau.

1. Thợ thang máy phải tuân thủ những quy tắc an toàn, những quy định khi lắp đặt thang máy gia đình.

Do đặc thù của việc lắp đặt thang máy gia đình nên trước khi thi công lắp đặt thang máy cần bắt đầu công việc nhằm đảm bảo an toàn trong quá trình thực hiện bằng cách tuân thủ theo đầy đủ quy tắc, thợ kỹ thuật lắp đặt phải là thợ có tay nghề chuyên môn, có tuân thủ nhưng quy định và quy tắc an toàn trong quá trình thực hiện.

2. Thợ kỹ thuật lắp đặt thang máy gia đình phải sử dụng thiết bị bảo hộ.

Để đảm bảo an toàn cho thợ kỹ thuật thi công lắp đặt thang máy thì tất cả nhân viên đang tham gia thi công đều phải được trang bị đầy đủ thiết bị bảo hộ lao động, mỗi thợ kỹ thuật khi lắp đặt thang máy gia đình đều phải mang đầy đủ thiết bị bảo hộ như mũ bảo hiểm, giày bảo hộ, kính bảo hộ, gang tay cách điện và các đồ nghề cần thiết cho lắp đặt thang.

Những quy tắc an toàn trong quá trình lắp đặt thang máy gia đình

Để thang máy an toàn cần tuân thủ đúng quy tắc lắp đặt

3. Đảm bảo an toàn trong khi vực thi công lắp đặt thang máy gia đình.

Trong khu vực lắp đặt thang máy gia đình phải thiết lập vùng làm việc an toàn, việc thiết lập vùng làm việc an toàn bằng cách sử dụng biển cảnh báo, dùng rào chắn hoặc bức bình phong để ngăn người không có phận sự tiến vào khu vực làm việc. Như vậy vừa đảm bảo được an toàn khi làm việc cho thợ kỹ thuật, vừa đảm bảo được an toàn cho những người xung quanh.

4. Hướng dẫn và giám sát trong quá trình lắp đặt, sử dụng.

Thang máy sử dụng ở gia đình khi lắp đặt phải đảm bảo được thực hiện với đầy đủ các quy trình bảo hộ an toàn, đảm bảo được giám sát trong suốt quá trình thi công, đảm bảo thang máy khi thi công, lắp đặt sẽ đảm bảo được an toàn, và đặc biệt là giám sát để đảm bảo thang máy được thi công đúng theo quy định, đúng các bước theo kỹ thuật.

5. Dụng cụ và vật liệu thi công thang máy cần phải được đảm bảo sử dụng hàng hóa chất lượng.

Các dụng cụ thi công, hay vật liệu thi công lắp đặt thang máy gia đình cần sử dụng đồ đáng tín cậy, đồ có uy tín chất lượng, nhằm đảm bảo chất lượng cho thợ kỹ thuật cũng như đảm bảo quá trình lắp đặt thang.

Những quy tắc an toàn trong quá trình lắp đặt thang máy gia đình

Quy tắc an toàn với thang máy gia đình

6. Công đoạn chạy thử cho thang khi lắp đặt.

Đây cũng là bước an toàn trong quá trình sử dụng, do đó để đảm bảo an toàn cho thang máy gia đình, cho người sử dụng, thì việc lắp đặt thang máy cần chú ý đảm bảo an toàn cho người sử dụng, cho thang máy khi lắp đặt và khi sử dụng.
Để đảm bảo an toàn trong quá trình lắp đặt thang máy, và thợ lắp đặt thang máy tuân thủ theo đúng các quy trình lắp đặt thang, người sử dụng cần chú ý lựa chọn nhà cung cấp uy tín, chất lượng.

Bài viết hữu ích

 
 
Bạn đang ở trang: Home Tin tức thang máy Những quy tắc an toàn trong quá trình lắp đặt thang máy gia đình

Tin tức thang máy

3 điểm khác biệt của thang máy tải khách với tải hàng 3 điểm khác biệt của thang máy tải khách với tải hàng Thang máy tải hàng là loại thang máy chuyên sử dụng cho vận chuyển hàng hóa ở nhà tầng, loại thang máy tải hàng cũng được chia làm nhiều loại khác nhau, thang máy chuyên sử dụng cho tải hàng và thang máy dùng cho vừa tải hàng vừa tải khách.

Xem tiếp

Tư vấn thang máy

Nên thiết kế thang máy nằm giữa thang bộ khi nào Nên thiết kế thang máy nằm giữa thang bộ khi nào Thang bộ ôm thang máy là hình thức thiết kế phổ biến của thang máy gia đình, thang bộ ôm thang máy được thiết kế nhằm tiết kiệm diện tích, phù hợp với nhu cầu sử dụng của gia đình.

Xem tiếp

Bản tin

Hãy chắc chắn rằng bạn không bỏ lỡ những diễn biến thú vị bằng cách tham gia chương trình bản tin của chúng tôi.