Cung cấp: Thang máy gia đình, thang máy Mitsubishi

 

 Liên hệ: 09.78910.666

tư vấn kỹ thuật thang máy

Các tiêu chuẩn trong kiểm định thang máy gia đình

Một thiết bị thang máy khi lắp đặt trong mỗi ngôi nhà yếu tố an toàn là vấn đề đầu tiên, quan trọng nhất cần được lưu tâm. Khi chú trọng tới chất lượng, an toàn của thiết bị giúp thang máy khi đưa vào sử dụng có được chất lượng cao, an toàn tuyệt đối và không xuất hiện những sự cố mà chúng ta khó có thể lường trước được. Kiểm định thang máy vì thế trở thành yêu cầu bắt buộc, cần thực hiện theo đúng quy trình mới giúp trang bị thang máy gia đình diễn ra thuận lợi, thành công như mong muốn.

Đối với kiểm định thang máy khi dùng trong từng công trình cụ thể cần thực hiện theo đúng quy trình. Tuân thủ quy trình giúp đánh giá về chất lượng của sản phẩm trước khi phục vụ con người chất lượng, an toàn tuyệt đối. Trong đó, các bước cơ bản cần thực hiện là:

* Kiểm tra toàn bộ hồ sơ kỹ thuật.

Đơn vị có tránh nhiệm, quyền hạn trong kiểm định thang máy cần xem xét và nắm bắt đầy đủ thông tin trong hồ sơ của thang máy gia đình. Với từng thiết bị sẽ có hồ sơ riêng biệt để việc tìm hiểu, nắm bắt mọi thông tin liên quan được thực hiện tốt. Việc kiểm tra hồ sơ giúp xác định:

Các tiêu chuẩn trong kiểm định thang máy gia đình

- Hồ sơ về chế tạo cũng như lý lịch của thang máy gia đình.
- Xem xét bản vẽ về cấu tạo, nguyên lý hoạt động của thiết bị.
- Hồ sơ thông tin về lắp đặt, hoàn thành thang máy gia đình.
- Thông tin biên bản và phiếu để xác định kết quả kiểm định trước đó.
- Hồ sơ về việc thay thế, hay sửa chữa, hoặc nhật ký vận hành, bảo trì thang máy,…
- Thông tin liên quan tới hướng dẫn vận hành, và thông tin xử lý sự cố.

* Tiến hành kiểm tra kỹ thuật thang máy.

Đây là bước tiếp theo mà đơn vị kiểm định cần thực hiện để quá trình sớm được hoàn thành, theo đúng tiêu chuẩn. Việc kiểm tra kỹ thuật là bước quan trọng để xác định được chính xác tình hình thực tế của thiết bị đang vận hành phục vụ trong từng nhà. Trong đó, các vấn đề chính cần lưu ý chính là:
- Kiểm tra và đánh giá về sự đầy đủ, tính đồng bộ của các chi tiết và so sánh với hồ sơ chế tạo của thang máy.
- Tiến hành việc kiểm tra những khuyết tật, hay biến dạng của từng chi tiết, từng bộ phận tại giếng thang, cửa thang, cáp, đối trọng, cabin,…
- Đối với thang máy gia đình thủy lực việc kiểm định cần kiểm tra hệ thống thủy lực để có đánh giá một cách chuẩn xác nhất.
- Tiến hành việc đo điện trở nối đất của thiết bị thang máy dùng trong mỗi gia đình.

* Thực hiện thử nghiệm cho thang máy.

Khi bước kiểm tra kỹ thuật được hoàn thành một cách chi tiết, đầy đủ và toàn diện thì lúc này đưa vào thử nghiệm cần được thực hiện. Đối với bước kiểm tra đảm bảo các linh kiện, các bộ phận và chi tiết đều đạt yêu cầu thì đưa thang máy vào hoạt động thử nghiệm cần thực hiện. Lúc đó có thể đánh giá một cách chính xác, thực tế về trạng thái, khả năng hoạt động của thang máy đều đạt được tính xác thực cao.
- Thử nghiệm thang máy không tải: để thang máy hoạt động ở chế độ không tải, từ là không có người dùng bên trong thiết bị. Lúc đó việc kiểm tra và đánh giá về khả năng hoạt động của các bộ phận an toàn, tự động của thiết bị được thực hiện tốt.
- Thử nghiệm thang máy có tải: tiến hành thử nghiệm lần lượt từ định mức 100% tải trọng, sau đó lên 125% tải trọng tiêu chuẩn để có được đánh giá chính xác và cụ thể nhất.
Thông qua thử nghiệm thực tế việc đánh giá về tình trạng hoạt động của hệ thống cơ cấu an toàn, hay bảo hiểm,… trong từng thiết bị được tiến hành tốt theo yêu cầu. Nó giúp việc ứng dụng thang máy chất lượng đưa vào phục vụ cho từng gia đình diễn ra thuận lợi, thành công và đảm bảo không có sự cố xuất hiện.

* Bước xử lý kết quả kiểm định thang máy.

Việc thực hiện kiểm định thang máy dùng trong gia đình cần thực hiện đúng quy trình, theo đúng các bước. Khi việc thử nghiệm được hoàn thành thì lúc này xử lý kết quả kiểm định cần được thực hiện với các công việc cụ thể là:

Các tiêu chuẩn trong kiểm định thang máy gia đình

- Tiến hành lập biên bản kiểm định cho thang máy gia đình theo đúng quy định, đúng mẫu được áp dụng.
- Thực hiện công việc lập ra biên bản kiến nghị, hay những yêu cầu khắc phục cho thang máy nếu cần thiết.
- Tiến hành việc dán tem kiểm định qua biên bản kiểm tra và ban hành ra kết quả kiểm định cho thiết bị đạt tiêu chuẩn theo yêu cầu.
Kiểm định thang máy nói chung, hay với thang máy gia đình nói riêng là yêu cầu bắt buộc. Việc kiểm định khi được thực hiện đầy đủ đảm bảo giúp việc ứng dụng thiết bị hiện đại và tiện lợi này cho yêu cầu của từng thành viên trong nhà diễn ra thuận lợi. Thực hiện kiểm định tiến hành theo đúng quy trình, đầy đủ các bước để việc đưa thang máy vào sử dụng diễn ra thuận lợi, có được hiệu quả cao như mong muốn. Kiểm soát tốt, duy trì trạng thái lý tưởng cho thang máy khi đưa vào sử dụng giúp đi lại bằng thiết bị hữu ích này có được mức độ an toàn cần thiết.

Bạn đang ở trang: Home Tư vấn thang máy Các tiêu chuẩn trong kiểm định thang máy gia đình