Cung cấp: Thang máy gia đình, thang máy Mitsubishi

Hotline: 09.78910.666

Vì sao quảng cáo trong thang máy là vi phạm

Quảng cáo trong thang máy chung cư là hình thức quảng cáo được phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây và hiện loại hình quảng cáo này đang không ngừng phát triển trong tương lai.

Quảng cáo trong thang máy được áp dụng ở khá nhiều loại thang máy ở những địa điểm khác nhau như thang máy ở các khu chung cư, thang máy ở các siêu thị, các trung tâm thương mại, tòa nhà văn phòng, các khách sạn…
Tuy nhiên loại hình quảng cáo trong thang máy, đặc biệt là thang máy ở các khu chung cư hiện lại gặp phải những rắc rối khi nó được xem là 1 loại quảng cáo trái quy định pháp luật.
Vậy thực hư của việc quảng cáo trong thang máy ở các khu chung cư có trái quy định của pháp luật hay không?
Để giải thích rõ hơn về vấn đề này cho người dân thì Bộ Xây Dựng có trả lời vấn đề này như sau:
Về việc quản lý và sử dụng thang máy của khu chung cư theo quy định khoản 2, điều 100 luật nhà ở năm 2014 thì thang máy là thiết bị thuộc phần sở hữu chung của nhà chung cư.

Vì sao quảng cáo trong thang máy là vi phạm

Vì sao quảng cáo trong thang máy là vi phạm

Tại khoản 6 điều 6 luật nhà ở năm 2014 quy định nghiêm cấm sử dụng phần diện tích và các thiết bị thuộc sở hữu, sử dụng chung vào mục đích sử dụng riêng. Như vậy về nguyên tắc thì sử dụng thang máy phải dảm báo đúng công năng và mục đích của nó.
Theo quy định khoản 4 điều 102 luật nhà ở năm 2014 thì chủ sở hữu nhà chung cư sẽ tổ chức hội nghị nhà chung cư để quyết định các vấn đề phát sinh của chung cư trong thời điểm đó.
Vậy có nghĩa là trường hợp quảng cáo trong thang máy sẽ thuộc quyền quyết định của chủ đầu tư, xây dựng và đến khi hội nghị nhà chung cư được tổ chức thì vấn đề này sẽ được hội nghị để quyết định.
Tuy nhiên việc thực hiện hoạt động kinh doanh quảng cáo trong thang máy của nhà chung cư ngoài việc phải tuân thủ các quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật doanh nghiệp thì còn phải tuân thủ các quy định của luật quảng cáo 2012 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Vậy quảng cáo trong thang máy nhà chung cư thực chất là không vi phạm pháp luật nếu nó được thực hiện đúng với những quy định của luật nhà ở và quy định của pháp luật được đưa ra.

Bạn đang ở trang: Home Có thể bạn chưa biết Vì sao quảng cáo trong thang máy là vi phạm