Liên hệ: 09.78910.666

  Liên hệ: 09.78910.666

Trách nhiệm của nhà cung cấp thang máy và chủ đầu tư khi lắp đặt thang máy

Thang máy là thiết bị đắt tiền, đồng thời nó lại là thiết bị hàng hóa phải đặt hàng sản xuất, không phải là sản phẩm trưng bày, do đó khi mua bán thang máy sẽ được rằng buộc giữa người mua và người bán bằng hợp đồng kinh tế.
Trong hợp đồng kinh tế mua bán thang máy sẽ quy định rõ tất cả các điều khoản liên quan đến thang máy, cụ thể ở đây sẽ quy định về trách nhiệm của bên cung cấp thang máy và chủ đầu tư.

 1. Về trách nhiệm của chủ đầu tư khi mua bán thang máy.

+ Muốn lắp đặt thang máy chủ đầu tư cần phải chuẩn bị xây dựng hố thang máy theo đúng bản vẽ kỹ thuật, bao gồm cả hố pít, phòng máy theo đúng bản vẽ nhà cung cấp đưa ra.
+ Chủ đầu tư có trách nhiệm cung cấp mặt bằng tập kệt vật tư và hố thang đã hoàn thiện cho bên cung cấp thang máy trước khi tập kết hàng để lắp đặt.
+ Chủ đầu tư phải cung cấp 1 nguồn điện 3 pha, nó sẽ bao gồm 4 dây, trong đó 3 dây 3 pha, 1 dây trung tính đến phòng máy trước khi tiến hành lắp đặt thang máy.
+ Chủ đầu tư cần làm 1 tiếp địa đến phòng máy thang máy.
+ Chủ đầu tư phải cung cấp mặt bằng trước hố thang máy và nguồn điện chiếu sáng để thợ thi công lắp đặt thang máy.
+ Ngoài ra chủ đầu tư phải có trách nhiệm thanh toán đúng thời gian quy định trong hợp đồng mua bán thang máy cho nhà cung cấp.

Trách nhiệm của nhà cung cấp thang máy và chủ đầu tư khi lắp đặt thang máy

2. Trách nhiệm của nhà cung cấp thang máy.

+ Cần khảo sát thực tế công trình xây dựng, tư vấn, cung cấp bản vẽ kỹ thuật chi tiết cho chủ đâu tư, hướng dẫn thợ xây, xây dựng hố thang máy.
+ Cung cấp rõ các thông tin chi tiết về đặc tính kỹ thuật của thang máy, xuất xứ nguồn gốc và giấy tờ đính kèm.
+ Nhà cung cấp có trách nhiệm lắp đặt thang máy theo đúng bản vẽ kỹ thuật, vận hành, chạy thử và kiểm định thang máy.
+ Nhà cung cấp phải có trách nhiệm bảo quản thợ kỹ thuật, chịu trách nhiệm an toàn trong quá trình thực hiện lắp đặt thang máy.
+ Cung cấp hồ sơ kỹ thuật thang máy, hồ sơ kiểm định thang máy, hướng dẫn sử dụng thang máy cho chủ đầu tư.
+ Ngoài ra nhà cung cấp phải có trách nhiệm bảo hành và bảo trì thang máy theo đúng hợp đồng, có chế độ hậu lắp đặt thang máy nếu chủ đầu tư yêu cầu.
Để việc mua bán thang máy không xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn, hoặc ảnh hưởng đến quyền lợi của 2 bên, các điều khoản trong hợp đồng cần quy định rõ ràng, 2 bên có trách nhiệm thực hiện đúng theo hợp đồng.

Bạn đang ở trang: Home Có thể bạn chưa biết Trách nhiệm của nhà cung cấp thang máy và chủ đầu tư khi lắp đặt thang máy

Tin tức thang máy

Nội quy khi sử dụng thang máy chung cư Nội quy khi sử dụng thang máy chung cư Nội quy sử dụng thang máy là tập hợp các quy định, hướng dẫn và biện pháp an toàn được thiết lập để đảm bảo việc sử dụng thang máy một cách an toàn, hiệu quả và tiện lợi cho mọi người. Các nội quy này thường được thiết lập và quản lý ...

Xem tiếp