Cung cấp: Thang máy gia đình, thang máy Mitsubishi

 

 Liên hệ: 09.78910.666

Lý do nên kiểm định thang máy cũ nghiêm ngặt

Thang máy là loại máy móc, sau quá trình sử dụng sẽ xảy ra hư hại, hao mòn, các mức độ thì phụ thuộc vào cách sử dụng, bảo quản của chủ đầu tư. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng, cần sửa chữa, thay thế và kiểm định lại thang máy theo định kỳ hoặc theo những hư hỏng thực tế. Việc kiểm định lại thang máy thực sự cần thiết đối với thang máy, nhất là thang máy đã cũ.

 - Những lý do cần kiểm định nghiêm ngặt với những thang máy đã cũ.

 Bởi thang máy đã cũ sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự an toàn của người sử dụng, nhất là các thang máy công cộng khi mức độ sử dụng quá nhiều.
 Khâu kiểm định an toàn thang máy trước khi đưa vào sử dụng là quy định được nhà nước ban hành, mục đích nhằm đàm bảo an toàn, sức khỏe cho người dân.

Lý do nên kiểm định thang máy cũ nghiêm ngặt

 Khẩu kiểm định thang máy là bước cuối cùng đánh giá chất lượng của thang máy mới khi đưa vào sử dụng, và đảm bảo an lại mức độ an toàn cho những thang máy đã đưa vào sử dụng với thời hạn được 2 năm.
 Việc kiểm định an toàn, có gắn tem kiểm định được coi là thang máy đã được cấp phép hoạt động, người sử dụng sẽ an tâm khi sử dụng loại thang máy này.
 Việc kiểm định an toàn thang máy với những thang mới sẽ giúp xác định thang máy được lắp đặt thang máy đúng kỹ thuật hay không, còn với những thang cũ thì nó sẽ là cơ sở để xác định những hư hỏng, những thiết bị, những vị trí cần sửa chữa, thay thế, cải tạo, nhằm đảm bảo an toàn cho thang máy.

- Thời hạn kiểm định thang máy cần chú ý.

+ Đối với thang máy mới: với những thang máy mới, thời hạn kiểm định thang máy sẽ là 3- 4 năm/1 lần tùy thuộc vào dòng thang.
+ Đối với thang máy đã sử dụng trên 5 năm thời gian kiểm định sẽ là 2 năm 1 lần.
+ Đối với thang máy đã sử dụng trên 10 năm sẽ có thời hạn kiểm định là 1 năm/1 lần.

Lý do nên kiểm định thang máy cũ nghiêm ngặt

+ Đối với những thang máy đã sử dụng liên tục trên 20 năm cần chú ý thời hạn kiểm định có thể 1 năm 1 lần hoặc 1 năm 2 lần tùy vào mức độ hoạt động cũng như những hư hỏng của thang máy.
+ Đối với những thang máy xảy ra lỗi hư hỏng nặng, hoặc gây ra sự cố tai nạn, việc kiểm định cần được thực ngay sau khi sửa chữa lại các sự cố của thang. hoặc những thang máy cải tạo lại, cần kiểm định an toàn lại trước khi đưa vào hoạt động trở lại.

Bạn đang ở trang: Home Tin tức thang máy Lý do nên kiểm định thang máy cũ nghiêm ngặt